AKADEMSKA GODINA 2019./2020.

Izvedbeni plan nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš u akademskoj godini 2019./2020. možete preuzeti ovdje.

AKADEMSKA GODINA 2020./2021.

Izvedbeni plan nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš u akademskoj godini 2020./2021. možete preuzeti ovdje.