Kratki stručni studij Ljevarstvo traje dvije i pol godine (150 ECTS bodova). Ovaj je studij namijenjen širokom rasponu kandidata s interesom usavršavanja znanja iz područja lijevanja metalnih materijala. Završetkom studija stječu se odgovarajuća znanja i vještine za obavljanje stručnih poslova iz područja proizvodnje metalnih odljevaka od željeznih i neželjeznih ljevova. Stječe se osposobljenost za procese izrade kalupa i jezgara, proračunavanje sustava ulijevanja i napajanja, proizvodnju i kontrolu kvalitete taline željeznih i neželjeznih ljevova, metalografsku analizu mikrostrukture odljevaka, analizu grešaka na odljevcima te korištenje specijaliziranih programskih paketa za simulaciju lijevanja i skrućivanja odljevaka u kalupu. Završetkom studija stječe se stručni naziv stručni/a pristupnik/ca ljevarstva (pristup. ljev.).

Upisi

Nastava