NASTAVNI PROGRAM PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STRUČNOG IZVANREDNOG STUDIJA LJEVARSTVO

Preddiplomski sveučilišni stručni izvanredni studij Ljevarstvo izvodi se od akademske godine 2011./2012. i traje dvije i pol godine, odnosno pet semestara. Završetkom studija stječe se 150 ECTS bodova te naziv stručni pristupnik ljevarstva, odnosno stručna pristupnica ljevarstva.

Studij pruža odgovarajuća znanja i vještine za obavljanje stručnih poslova iz područja proizvodnje metalnih odljevaka od željeznih i neželjeznih ljevova. Stječe se osposobljenost za procese izrade kalupa i jezgara, proračunavanje sustava ulijevanja i napajanja, proizvodnju i kontrolu kvalitete taline željeznih i neželjeznih ljevova, metalografsku analizu mikrostrukture odljevaka, analizu grešaka na odljevcima te korištenje specijaliziranih programskih paketa za simulaciju lijevanja i skrućivanja odljevaka u kalupu

Nastavni program preddiplomskog sveučilišnog stručnog izvanrednog studija Ljevarstvo možete preuzeti ovdje.

Program predmeta na preddiplomskom sveučilišnom stručnom izvanrednom studiju Ljevarstvo možete preuzeti ovdje.

ISHODI UČENJA NA PREDDIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STRUČNOM IZVANREDNOM STUDIJU LJEVARSTVO

Ishode učenja na razini programa te njihovu matricu, koji odražavaju podroban popis vještina i kompetencija koje stiče nositelj svjedodžbe o uspješnom završetku ovog studija možete preuzeti ovdje.