NASTAVNI PROGRAM "NOVOG REVIDIRANOG" PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA METALURGIJA

Revidirani nastavni plan i program novog preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija (smjerovi Metalurško inženjerstvo i Industrijska ekologija) započinje s izvođenjem od akademske godine 2017./2018.

Nastavni plan "novog revidiranog" preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija možete preuzeti ovdje.

Program predmeta na "novom revidiranom" preddiplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija možete preuzeti ovdje.

 

NASTAVNI PROGRAM „NOVOG“ PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA METALURGIJA

„Novi“ preddiplomski sveučilišni studij Metalurgija izvodi se od akademske godine 2012./2013. i traje tri godine, odnosno šest semestara. Dijeli se na dva smjera: Metalurško inženjerstvo i Industrijska ekologija. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova te akademski naziv sveučilišni prvostupnik inženjer metalurgije, odnosno sveučilišna prvostupnica inženjerka metalurgije s upisom smjera u diplomu.

Studijski smjer Metalurško inženjerstvo koncipiran je tako da prvostupnik stječe široko temeljno znanje vezano za istraživanje, dobivanje i preradu metalnih materijala.

Studijski smjer Industrijska ekologija koncipiran je tako da prvostupnik stječe široko temeljno znanje vezano za fenomene onečišćenja pojedinih dijelova ekosustava iz različitih izvora te kompetencije potrebne za sprječavanje onečišćenja, odnosno primjenu tehnika za ublažavanje neželjenih učinaka onečišćenja u industrijskoj proizvodnji.

Nastavni plan "novog" preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija možete preuzeti ovdje.

Program predmeta na „novom“ preddiplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija možete preuzeti ovdje.

 

NASTAVNI PROGRAM „STAROG“ PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA METALURGIJA

„Stari“ preddiplomski sveučilišni studij Metalurgija traje tri godine, odnosno šest semestara. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova te akademski naziv sveučilišni prvostupnik inženjer metalurgije, odnosno sveučilišna prvostupnica inženjerka metalurgije. Na ovaj studijski program ne upisuju se novi studenti.

Nastavni program „starog“ preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija može preuzeti ovdje.

Program predmeta na „starom“ preddiplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija možete preuzeti ovdje.

 

PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE PREDMETA NA „NOVOM REVIDIRANOM" PREDDIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU METALURGIJA OD AKAD. GOD. 2017./2018.

Popis predmeta koje student treba upisati, odslušati ili položiti da bi mogao upisati pojedini predmet ili pristupiti ispitu iz pojedinog predmeta na "novom revidiranom" preddiplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija možete preuzeti ovdje.

 

PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE PREDMETA NA „NOVOM“ PREDDIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU METALURGIJA OD AKAD. GOD. 2016./2017.

Popis predmeta koje student treba upisati, odslušati ili položiti da bi mogao upisati pojedini predmet ili pristupiti ispitu iz pojedinog predmeta na "novom" preddiplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija možete preuzeti ovdje.

 

ISHODI UČENJA NA "NOVOM REVIDIRANOM" PREDDIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU METALURGIJA-od akademske godine 2017./2018.

Ishode učenja na razini "novog revidiranog" programa koji je započeo s izvođenjem u akademskoj godini 2017./2018. možete preuzeti ovdje.

 

ISHODI UČENJA NA „NOVOM“ PREDDIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU METALURGIJA-od akademske godine 2012./2013.

Ishode učenja na razini programa koji odražavaju podroban popis vještina i kompetencija koje stiče nositelj diplome o uspješnom završetku ovog studija možete preuzeti ovdje.