AKADEMSKA GODINA 2012./2013.

Povjeru nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija u akademskoj godini 2012./2013. možete preuzeti ovdje.

AKADEMSKA GODINA 2013./2014.

Povjeru nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija u akademskoj godini 2013./2014. možete preuzeti ovdje.

AKADEMSKA GODINA 2014./2015.

Povjeru nastave na "novom" i "starom" preddiplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija u akademskoj godini 2014./2015. možete preuzeti ovdje.

AKADEMSKA GODINA 2015./2016.

Povjeru nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija u akademskoj godini 2015./2016. možete preuzeti ovdje.

AKADEMSKA GODINA 2016./2017.

Povjeru nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija u akademskoj godini 2016./2017. možete preuzeti ovdje.

AKADEMSKA GODINA 2017./2018.

Povjeru nastave na "novom revidiranom" i "starom" preddiplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija u akademskoj godini 2017./2018. možete preuzeti ovdje.

AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

Povjeru nastave na "novom revidiranom" i "starom" preddiplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija u akademskoj godini 2018./2019. možete preuzeti ovdje.

AKADEMSKA GODINA 2019./2020.

Povjeru nastave na "novom revidiranom" i "starom" preddiplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija u akademskoj godini 2019./2020. možete preuzeti ovdje.

AKADEMSKA GODINA 2020./2021.

Povjeru nastave na "novom revidiranom" i "starom" preddiplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija u akademskoj godini 2020./2021. možete preuzeti ovdje.