2. ZAVOD ZA MEHANIČKU METALURGIJU

Vršitelj dužnosti predstojnika Zavoda: izv. prof. dr. sc. Jakov Baleta

Laboratorij za obradu kovina deformiranjem

provodi standardne metode ispitivanja mehaničkih svojstava, ispitivanja pri
visokim temperaturama, određivanje plastičnosti, ispitivanje otpora
deformacije, ispitivanja bez razaranja metalnih materijala.
Također koristi suvremene nerazorne metode ispitivanja tijekom procesa deformacije, kao što su termografija i digitalna korelacija slike (DIC).

Laboratorij za toplotehniku i strojarstvo

provodi standardne metode mjerenja temperature u industrijskim uvjetima korištenjem bezkontaktnih i kontaktnih uređaja. Provodi mjerenja sastava plinova nastalih izgaranjem goriva, mjerenje tlakova, vlažnosti, određivanje brzine strujanja plinova i stupnja korisnosti procesa izgaranja. Određuje udio krutih čestica u dimnim plinovima.


2.1. Laboratorij za obradu kovina deformiranjem

izv. prof. dr. sc. Ivan Jandrlić
doc. dr. sc. Tin Brlić, voditelj Laboratorija
Lorena Mrkobrada, mag. ing. met., asistentica

 

2.2. Laboratorij za toplotehniku i strojarstvo

izv. prof. dr. sc. Jakov Baleta
izv. prof. dr. sc. Martina Lovrenić-Jugović, voditeljica Laboratorija
Željko Grubišić, mag. ing. met,i stručni savjetnik u sustavu znanosti i viskom obrazovanju
Patricija Hršak, mag. ing. oecoing., asistentica