Prostor za učenje

Metalurški fakultet nalazi se u Sisku i smješten je na adresi Aleja narodnih heroja 3. Nastavna djelatnost odvija se u dvije zgrade na istoj lokaciji (glavna zgrada površine 2208 m2 i dvorišna zgrada 1020 m2). Činjenica da se sve aktivnosti odvijaju na istom mjestu pridonosi bržoj i boljoj komunikaciji između nastavnika i studenata. Nastava na Metalurškom fakultetu održava se u šest moderno uređenih i funkcionalnih predavaonica, računalnoj učionici, laboratorijima i praktikumima, a studentima je na raspolaganju korištenje CARNet prostorije i Knjižnice. Nastavne aktivnosti uglavnom se odvijaju u prijepodnevnom terminu, izuzev nastave za izvanredne studente i nastave iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura.

Praksa

Studentska praksa provodi se sukladno nastavnom planu i programu sa svrhom da se studenti osposobe za organiziranje i praktično izvođenje poslova iz struke. Studenti sveučilišnih preddiplomskih studija Metalurgija i Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš mogu podnijeti zahtjev za obavljanje studentske prakse nakon što ostvare 110 ECTS bodova. Studenti sveučilišnog stručnog izvanrednog studija Ljevarstvo mogu podnijeti zahtjev (molbu) za obavljanje studentske prakse nakon što ostvare 90 ECTS bodova. Studentska praksa se odvija u skladu s Naputkom o studentskoj praksi koji je sastavni dio Pravilnika o studiranju na preddiplomskim studijima i diplomskom studiju Metalurškog fakulteta koji je dostupan na mrežnim stranicama Metalurškog fakulteta. Praksa se može odraditi u gospodarskim subjektima, a iznimno i na Metalurškom fakultetu. Naputak studentima o postupku prijave studentske prakse dostupan je ovdje.

Podaci vezani uz digitalni identitet, korištenje informacijskom i komunikacijskom tehnologijom

Studentima Metalurškog fakulteta omogućeno je korištenje informacijskom i komunikacijskom tehnologijom (računala, internet, a preko AAI sustava dostupne su i sve ostale usluge CARNet-a za studente). Prilikom upisa na studij dodjeljuje im se e-identitet koji ostaje otvoren sve do odlaska s Metalurškog fakulteta, bilo završetkom ili prekidom studija. Dodjeljivanje e-identiteta obavlja sistem-inženjer na temelju pisanog zahtjeva. Sve detaljnije informacije mogu se pročitati na sljedećoj poveznici.

Mogućnosti za studente s invaliditetom

Metalurški fakultet djelomično je prilagođen pristupu osoba u invalidskim kolicima –  pristup u glavnu zgradu nije prilagođen, dok je pristup u laboratorij u podrumu glavne zgrade, dvorišnu zgradu i Knjižnicu zadovoljavajući (uz jednu stepenicu prepreke). Na Fakultetu je organizirana koordinacija za studente s invaliditetom s koordinatorom prof.dr.sc. Damirom Hršakom. Više informacija možete pronaći u odgovarajućem dijelu weba Metalurškog fakulteta.

Informacije za studente u razmjeni

Studentima je omogućena međunarodna razmjena bilo za pohađanje nastave ili obavljanje stručne prakse, a preko natječaja u sklopu Programa ERASMUS. Koordinator za međunarodnu suradnju je doc.dr.sc. Tin Brlić. Dodatne informacije mogu se pročitati na stranicama Sveučilišta u Zagrebu i Metalurškog fakulteta.

Osiguranje

Studentima se svake godine otvara kolektivna polica osiguranja preko osiguravajuće kuće. Polica osiguranja se plaća pri upisu i to u sklopu upisnih troškova. Polica osiguranja važi cijele akademske godine te se svake godine obnavlja.

Na nekoliko lokaliteta nalaze se zatvoreni i otvoreni sportski objekti, između ostaloga zatvoreni olimpijski bazen, gradski stadion, klizalište, tenis tereni i dr. Više na: src-sisak.hr

Medicinske ustanove i psihološko savjetovalište

U Sisku djeluje Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ kao i Dom zdravlja u sklopu kojega se nalaze ambulante opće medicine, dentalne medicine i ginekologije. Pored ovih ambulanti postoje i mnoge privatne prakse.

Liječnik nadležan za studente Metalurškog fakulteta je dr. med. Suzana Fabijanić, spec. školske med. – Dom zdravlja Sisak (e-mail: suzana.fabijanic@zzjz-sk.hr, tel: + 385 44 567 161).

Na Metalurškom fakultetu je imenovana koordinatorica za podršku studentima izv.prof.dr.sc. Anita Begić Hadžipašić koja je uključena u moguće aktivnosti ili usluge studentima koje se odnose na sljedeća područja: psihološko savjetovanje studenata, razvoj akademskih vještina i razvoj i upravljanje karijerom. U samom gradu djeluje služba za školsku i sveučilišnu medicinu. U sklopu Odsjeka za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti nalazi se i Savjetovalište za mlade. Za javljanje u Savjetovalište nije potrebna uputnica liječnika obiteljske medicine, a savjetovanje je besplatno. 

Informacije o uslugama i aktivnostima Centra za savjetovanje i podršku studentima su vam dostupne na službenim web stranicama putem ove poveznice.

Informator o zdravstvenoj zaštiti studenata

Ured za zaštitu zdravlja studenata izradio je "Informator o zdravstvenoj zaštiti studenata“ namijenjen studentima, primarno, kao pomoć pri pronalaženju zdravstvenih ustanova u slučaju
neodloživog zdravstvenog problema. Osim adresara zdravstvenih ustanova koje pružaju žurnu
zdravstvenu pomoć, naveden je i način na koji studenti mogu izabrati liječnike primarne zdravstvene zaštite u Zagrebu kao i ustanove koje im mogu pružiti specifične i preventivne mjere zdravstvene zaštite.

 

Financijska pomoć za studente (stipendije)

Studenti ostvaruju prava na sve studentske subvencije uz mogućnost ostvarivanja stipendija (grad, županija, država, Sveučilište u Zagrebu, tvrtka).  Više na: www.stipendije.info

FORUM STIPENDIJA

Slobodne aktivnosti i tečajevi učenja jezika

U gradu se nalazi Gradski muzej Sisak sa svojom bogatom povijesnom ponudom, Dom kulture  u kojem se izvode kazališne i kino predstave. Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije organizira kulturna i društvena događanja u gradu i okolici.  Vrlo je aktivan Klub Koordinacije Udruga Mladih Siska SKWHAT . U nekoliko škola održavaju se tečajevi učenja stranih jezika.