Sveučilišni prijediplomski studij Metalurgija traje tri godine (180 ECTS bodova) i ima dva smjera: Metalurško inženjerstvo i Industrijska ekologija. Metalurško inženjerstvo bavi se dizajnom, razvojem i karakterizacijom materijala, od onih svakodnevnih koji nas okružuju u našim domovima, radnim mjestima, ali i materijala s posebnim zahtjevima za specifične namjene poput onih za automobilsku ili svemirsku industriju. Pritom treba poznavati i proizvodne procese. Industrijska ekologija bavi se smanjenjem emisija štetnih plinova već pri samom procesu proizvodnje metala i istraživanjem svojstava metalurških otpada u cilju njihova smanjenja na mjestu nastanka i njihove uporabe – u metalurškoj i drugim industrijama. Završetkom sveučilišnog prijediplomskog studija Metalurgija stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka metalurgije s naznakom smjera Metalurško inženjerstvo ili Industrijska ekologija (univ. bacc. ing. met).

Upisi

Nastava