Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.-2013., HR RC.2.2.10

Projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj // Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.-2013. // Poziv „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020. – Treći poziv“// Ugovor broj: HR RC.2.2.10. /// Sadržaj ove mrežne domene isključiva je odgovornost Metalurškog fakulteta.

Detalje o projektu možete pronaći na službenoj stranici Centra za ljevarstvo.

Uvodna konferencija za medije održana 31.03.2016. godine od 10:00 – 11:00 sati na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Mediji o projektu: