KALENDAR NASTAVE I ISPITA NA METALURŠKOM FAKULTETU

ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

 

24. rujna  2020. g. – Prijem brucoša i Nulti sat za brucoše

25. rujna 2020. g. do 30. rujna 2020. g. – Pripremni semestar

1. listopada 2020. g. – Početak nastave u zimskom semestru

24. prosinca 2020. g. do 5. siječnja 2021. g. – Božićni i Novogodišnji blagdani

Do 18. siječnja 2021. g. do 12:00 sati dostaviti u Studentsku referadu popis studenata

sa zabranom prijave ispita

22. siječnja 2021. g. – Završetak nastave u zimskom semestru

 

1. veljače 2021. g. – Početak zimskog ispitnog roka

19. veljače 2021. g. – Završetak zimskog ispitnog roka

25. veljače i 26. veljače 2021. g. – Upis u ljetni semestar

 

1. ožujka 2021. g. – Početak nastave u ljetnom semestru

Do 7. lipnja 2021. g. do 12:00 sati dostaviti u Studentsku referadu popis studenata

sa zabranom prijave ispita

11. lipnja 2021. g. – Završetak nastave u ljetnom semestru

 

21. lipnja 2021. g. – Početak ljetnog ispitnog roka

13. srpnja 2021. g.– Završetak ljetnog ispitnog roka

 

30. kolovoza 2021. g.– Početak jesenskog ispitnog roka

17. rujna 2021. g. – Završetak jesenskog ispitnog roka

23. rujna 2021. g. do 27. rujna 2021. g. – Upis u zimski semestar akad. god. 2021./2022.