Sveučilišni diplomski studij Metalurgija traje dvije godine (120 ECTS bodova). Program studija omogućava osposobljavanje studenata za rješavanje najsloženijih inženjerskih zadataka u metalurgiji i srodnim područjima koristeći moderne znanstvene metode. Diplomirani studenti se mogu zaposliti prvenstveno u metalurškoj i metalskoj industriji. Također se mogu zaposliti u znanstvenim i istraživačkim institutima te u državnim institucijama koje prate navedenu industriju. Kolegiji koji su obuhvaćeni ovim studijem su uglavnom specijalistički, a zasnovani su na bitnim teorijskim postavkama metalurgije. Osim njih postoje i multidisciplinarni kolegiji koji omogućavaju šire sagledavanje i povezivanje srodnih područja znanosti. U zadnjem semestru student se može opredijeliti za jedno od dva usmjerenja: Metalurško inženjerstvo ili Industrijsku ekologiju, pri čemu upisuje usko specijalističke kolegije zasnovane na vrhunskim znanstvenim i stručnim dometima pojedinog užeg područja. Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/a inženjer/ka metalurgije (univ. mag. ing. met.).

Upisi

Nastava