Termine ispitnih rokova na prediplomskom sveučilišnom studiju Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš  u zimskom, ljetnom i jesenskom ispitnom roku u akademskoj godini 2021./2022. možete pronaći na Studomatu, oglasnim pločama nastavnika i Merlin sustavu.