Svrha Politike zaštite osobnih podataka Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jest usklađivanje s Općom uredbom i nacionalnim zakonodavstvom u području obrade, postupanja i zaštite osobnih podataka od strane Metalurškog fakulteta kao voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka.

Politika zaštite osobnih podataka odnosi se na sve ustrojstvene jedinice Metalurškog fakulteta kao na jedinstvenu organizaciju.

Politika zaštite osobnih podataka odnosi se na svo osoblje Metalurškog fakulteta osim kada djeluje u osobno ime ili u svrhu koja nije povezana s akademskim okruženjem. U ovoj Politici zaštite osobnih podataka pojam ''osoblje'' obuhvaća svakoga tko radi u bilo kojem kontekstu na Metalurškom fakultetu, bez obzira na stručnu spremu i zvanje, kao i na činjenicu radi li na određeno ili neodređeno vrijeme, a što uključuje, ali se ne ograničava na, zaposlenike, umirovljenike  ili aktivno osoblje, gostujuće znanstvenike ili nastavnike, radnike, asistente, vanjske suradnike, vanjske dionike.

Politika zaštite osobnih podataka odnosi se na sve studente kada se obrađuju njihovi osobni podaci u vezi njihova studentskog statusa i nastavnog procesa, ali ne i kada ti studenti djeluju u osobno ime ili u svrhu koja nije povezana s akademskim okruženjem.

 

Poveznice do dodatnih informacija o privatnosti i korištenju kolačića na web stranici Metalurškog fakulteta.