Sveučilišni prijediplomski studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš traje tri godine (180 ECTS bodova). Sveučilišni studijski program Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš je prvi i jedini u RH koji objedinjava tri važna područja sigurnosti: sigurnost na radu, zaštitu zdravlja radnika i zaštitu radnog okoliša. Izvodi se kao sveučilišni redoviti i sveučilišni izvanredni studij, kako bi se omogućilo i studiranje osobama koje su u radnom odnosu. Osnovna svrha sveučilišnog studija Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš je usklađivanje s potrebama gospodarstva i razvojem tehnologija na rješavanju kompleksnih problema iz radnog okruženja. U vrijeme brzog tehnološkog razvoja dolazi do potencijalno novih rizika (zdravstvenih, organizacijskih, ekoloških), a sveučilišni studijski program Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš koncipiran je na način da prati promjene u gospodarstvu te educira stručnjake da identificiraju potencijalne opasnosti i rizike te pruža odgovarajuće rješenje osiguravajući bolje i sigurnije životne i radne uvjete, odnosno da svojom djelatnosti pridonese i društvenoj odgovornosti. Završetkom sveučilišnog prijediplomskog studija Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka sigurnosti, zdravlja na radu i radnog okoliša (univ. bacc.ing. sec.).

Upisi

Nastava