NASTAVNI PROGRAM "NOVOG REVIDIRANOG" SVEUČILIŠNOG STUDIJA METALURGIJA

Revidirani nastavni program diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija započinje s izvođenjem od akademske godine 2017./2018. Studij traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Studenti imaju mogućnost biranja jednog od dva ponuđena usmjerenja  (Metalurško inženjerstvo i Industrijska ekologija) pri upisu u 4. semestar. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova te akademski naziv magistar inženjer metalurgije, odnosno magistra inženjerka metalurgije.

Nastavni plan "novog revidiranog" diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija možete preuzeti ovdje.

Program predmeta na "novom revidiranom"diplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija možete preuzeti ovdje.

NASTAVNI PROGRAM DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA METALURGIJA

Diplomski sveučilišni studij Metalurgija traje dvije godine, odnosno četiri semestara. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova te akademski naziv magistar inženjer metalurgije, odnosno magistra inženjerka metalurgije.

Diplomski sveučilišni studij Metalurgija omogućuje produbljivanje teorijskih i stručnih znanja stečenih na preddiplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija te predstavlja njegov logičan nastavak. Završetkom diplomskog studija stječu se kompetencije potrebne za vođenje složenih metalurških procesa i rješavanje kompleksnih stručnih zadataka temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanju problema. Na taj način diplomski studij obrazuje stručnjake za rad u praksi i osigurava preduvjete za nastavak obrazovanja na poslijediplomskom doktorskom studiju.

Nastavni plan diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija možete preuzeti ovdje.

Program predmeta na diplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija možete preuzeti ovdje.

PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE PREDMETA NA "NOVOM REVIDIRANOM" DIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU METALURGIJA OD AKAD. GOD. 2017./2018.

Popis predmeta koje student treba upisati, odslušati ili položiti da bi mogao upisati pojedini predmet ili pristupiti ispitu iz pojedinog predmeta na "novom revidiranom" diplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija možete preuzeti ovdje.

PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE PREDMETA NA DIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU METALURGIJA OD AKAD. GOD. 2016./2017.

Popis predmeta koje student treba upisati, odslušati ili položiti da bi mogao upisati pojedini predmet ili pristupiti ispitu iz pojedinog predmeta na diplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija možete preuzeti ovdje.

ISHODI UČENJA NA "NOVOM REVIDIRANOM" DIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU METALURGIJA-od akademske godine 2017./2018.

Ishode učenja na razini "novog revidiranog" diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija koji započinje s izvođenjem u akademskoj godini 2017./2018. možete preuzeti ovdje. 

ISHODI UČENJA NA DIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU METALURGIJA

Ishode učenja na razini programa koji odražavaju podroban popis vještina i kompetencija koje stiče nositelj diplome o uspješnom završetku ovog studija možete preuzeti ovdje.