Ovdje možete pročitati više o prvom ciklusu reakreditacije Metalurškog fakulteta (2012).

SAZNAJTE VIŠE

Ovdje možete pročitati više o drugom ciklusu reakreditacije Metalurškog fakulteta (2018).

SAZNAJTE VIŠE

Ovdje možete pročitati više o Akcijskom planu nakon reakreditacije Metalurškog fakulteta 2018

SAZNAJTE VIŠE

U nastavku je dokumentacija trećeg ciklusa reakreditacije Metalurškog fakulteta (2024):

AZVO dokumentacija