1. ZAVOD ZA PROCESNU METALURGIJU


Vršitelj dužnosti predstojnika Zavoda: prof. dr. sc. Ivan Brnardić


Laboratorij za željezo, čelik i ljevarstvo

Laboratorij se bavi teorijskim i praktičnim aspektima oplemenjivanja mineralnih sirovina, proizvodnje čelika i feroslitina te oblikovanja metala i legura lijevanjem.


Laboratorij za kemiju, hidrometalurgiju i korozijska ispitivanja
 

Laboratorij za kemiju, hidrometalurgiju i korozijska ispitivanja sastavljen je od tri područja istraživanja međusobno povezanih.

Područje kemije provodi široki spektar kemijsko – fizikalnih ispitivanja strukture, sastava i svojstava materijala te istražuje mogućnost njihove primjene.

Područje hidrometalurgije istražuje i razvija postupke izdvajanja metala izluživanjem i ekstrakcijom otapalima, posebice radi iskorištavanja siromašnih izvora i otpadnih materijala te se primjenjuju i unapređuju analitički postupci za praćenje procesa.

Područje korozije obuhvaća istraživanje na granici faza metal/elektrolit, s posebnim
naglaskom na povezanost mikrostrukture različitih metalnih materijala s korozijskom otpornošću u agresivnim medijima. Također, proučava i otpornost visokočvrstih konstrukcijskih čelika prema vodikovoj krhkosti kao posljedicu difuzije vodika u čeličnim materijalima. 


Laboratorij za radni okoliš i sigurnost na radu

Rad Laboratorija obuhvaća sustavno ispitivanje i praćenje onečišćenosti okoliša s posebnim naglaskom na moguće štetne učinke postojećih i budućih industrijskih postrojenja na okoliš. Nadalje, istražuju se mogućnosti korištenja proizvodnih otpada i nus proizvoda metalurške industrije u drugim djelatnostima (graditeljstvo, poljoprivreda).


1.1. Laboratorij za željezo, čelik i ljevarstvo

prof. dr. sc. Natalija Dolić
prof. dr. sc. Zoran Glavaš
prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac
dr. sc.Franjo Kozina, mag. ing. met., viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
Luka Mesek, mag. ing. met., asistent, voditelj Laboratorija
 

1.2. Laboratorij za kemiju, hidrometalurgiju i korozijska ispitivanja

prof. dr. sc. Anita Begić Hadžipašić
prof. dr. sc. Damir Hršak
Sandra Brajčinović, mag. ing. met., asistentica, voditeljica Laboratorija
Milica Marjanović, tehnička suradnica
Ljiljana Srečec, univ. bacc. ing. sec, tehnička suradnica


1.3. Laboratorij za radni okoliš i sigurnost na radu

prof. dr. sc. Ivan Brnardić
prof. dr. sc. Anita Štrkalj, voditeljica Laboratorija