Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj // Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ // Poziv "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ // Ugovor broj: KK.01.1.1.02.0020 /// Sadržaj ove mrežne domene isključiva je odgovornost Metalurškog fakulteta.

Dana 21. prosinca 2018. godine na Metalurškom fakultetu potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih fondova i investicijskih programa u financijskom razdoblju 2014.-2020. OP „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u okviru poziva "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ za projekt Centar za ljevarstvo-SIMET (KK.01.1.1.02.0020) ukupne vrijednosti 40.401.494,36 kn.

Opći cilj projekta: Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije kroz ulaganje u unapređenje postojeće istraživačke infrastrukture Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - adaptacija i opremanje prostora te osnivanje Centra za ljevarstvo – SIMET, kako bi se stvorili preduvjeti za poboljšanje kvalitete, opsega i relevantnosti istraživačkih aktivnosti, potaknulo jačanje poveznica između znanstveno – istraživačkog sektora i gospodarstva, provela organizacijska reforma i omogućio daljnji prijenos znanja i vještina.

Uvodna konferencija: Uvodna konferencija čini početno predstavljanje projekta Centar za ljevarstvo – SIMET, koji Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu provodi u partnerstvu sa Sisačko – moslavačkom županijom. U sklopu konferencije održana je i panel rasprava o transferu tehnologija, o inovacijama i znanstvenim istraživanjima. Detalji u priloženom dokumentu, cijeli događaj možete pogledati na sljedećoj poveznici.

Dodatna dokumentacija u okviru DON-Adaptacija i prilagodba prostora Centra za ljevarstvo-SIMET (KK.01.1.1.02.0020) dostupna je u priloženim dokumentima.