Mirovanje studentskih obveza zbog zdravstvenih razloga odobrava se samo na osnovi potvrde liječnika nadležnog za studente Metalurškog fakulteta. Pisani zahtjev (molba) s obrazloženjem i potvrdom liječnika nadležnog za studente Metalurškog fakulteta podnose se Povjerenstvu za nastavu u roku 14 dana od dana nastanka okolnosti za mirovanje obveza.

U suprotnom student neće se moći ostvariti mirovanje studentskih obveza zbog zdravstvenih razloga.

 

Liječnik nadležan za studente Metalurškog fakulteta:

 

dr. med. Suzana Fabijanić, spec. školske med..

Dom zdravlja Sisak